Yaşam Becerileri

Montessori eğitiminde günlük yaşam becerileri ya da günlük hayat uygulamaları olarak adlandırılan çalışmalar, çocukların öz bakım becerileri ile motor becerilerini desteklemek amacıyla yapılan, çocuğu hayata hazırlayan, bağımsızlaştıran ve çevreye karşı duyarlılık geliştirmesine yardımcı olan çalışmalardan oluşur.

Hasbi Erdoğmuş Anaokulunda vermiş olduğumuz yaşam becerileri eğitim programındaki karşılığı öz bakım becerileri olan günlük yaşam becerileri; çamaşır yıkama, toz alma, ütü yapma, suyun döküldüğü yeri kurulama, bulaşıkları yıkama, çiçekleri düzenleme, süpürme, ayakkabı cilalama gibi ev işleri ile birlikte psikomotor gelişime yönelik egzersizleri ve çevreye yönelik kapı açma gibi çalışmaları içerir. Selamlaşma, nezaket, sessizlik gibi temel alıştırmalar ve çevreye ilişkin alıştırmalar çocukların dünya vatandaşı olmalarına yardımcı olan çalışmalardır.

Montessori sınıflarında günlük yaşam alıştırmaları ile öz bakım becerilerini bağımsız olarak gerçekleştiren çocuklar daha fazla kendine güven duygusu geliştirir. Günlük yaşam becerileri sadece çocuklara öz bakım becerisi kazandırmakla kalmaz onların duyularını hassaslaştırması içinde yardımcı olur. Örneğin el yıkama yapan çocuk parmak uçları hassaslaştığı için dokunma tabletleri ile çalışmasını rahatlıkla gerçekleştirebilir. Buda çocukların bilişsel, duygusal ve bilişsel gelişimine katkı sağlar. Dolayısıyla çocuğun yaptığı sayısız günlük yaşam becerisine ilişkin çalışmalar bütüncül gelişimi desteklemek için önemli fırsatlar sunar.