Değerler Eğitimi

Özel Hasbi Erdoğmuş Anaokulu Şahsiyet ve Değerler Eğitim Programı ile geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedefler..

Bu eğitim ile; okulumuza özgü geliştirilen eğitim programları ile öğrencilerimizin sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimine katkı sağlamayı,  değerlerini bilen değerleriyle iç içe olan, vatanını seven, saygılı, hoşgörülü, adaletli ve merhametli, karakter sahibi nesiller yetiştirmeyi ve model alınacak birer birey olmalarını hedefledik. 

Her çocuğun bir birey olduğunu ve farklı şekilde öğrendiğini biliyoruz. Her çocuk özel yeteneklere sahip olarak doğar ve her biri yaptıklarıyla, hayalleriyle, değerleriyle, birikimleriyle, iç dünyalarıyla tekdir ve önemlidir. Aldığı eğitim ve yaşadığı çevre ile bu yetenekler ya körelir ya da gelişir. Bu konudaki farkındalığımız ve her çocuğun kendi içinde kocaman bir dünya oluşuna dair inancımız; her öğrencinin kendine özel bir “Gelecek Vizyonu” belirlememize vesile olmuştur.

 “Şahsiyet ve Değerler Eğitimi” projeleriyle her öğrencinin kendine özgü ve açığa çıkarılmayı bekleyen özelliklerinin keşfedilmesiyle kişiye özel bireysel rehberlik sunulmaktadır. Bu proje ile her öğrencimizin bütün yönleriyle kendini tanıma fırsatı bulması ve küçük yaştan itibaren bilinçli bir şekilde kendi geleceğine yön verebilmesine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.