Eğlenceli Branşlar

Eğlenceli branş derslerimiz ile çocuklarınızın ufkunu genişletip, yeteneklerini keşfediyoruz. Anaokulumuzun eğlenceli etkinliklerinde öğrencilerimiz bilimin sıra dışı dünyasını eğlenerek deneyimlemektedirler. Eğlenceli etkinliklerimiz ile amacımız öğrencilerimizin doğa ve bilimi yaşayarak deneyimlemelerini sağlamak; kişisel gelişimlerine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmak; sorumlu, sorgulayan, paylaşımcı ve özgür düşünme yeteneğine sahip birer birey haline gelmelerine destek olmaktır.

Çocuklarımıza Spor Dallarını Tanıtma 

Özel Hasbi Erdoğmuş Anaokulu olarak her ay çocuklarımızın spor dallarıyla tanışmasını sağlıyoruz.

Öğrencilere yaşamları boyunca spor yapma bilinci kazandırmak ve doğal yeteneklerine göre ileride daha üst seviyede yapabileceği spor dalını tespit ederek yönlendirmeyi hedefle, yaş gelişim özelliklerine göre çocukların duygusal, bilişsel ve fiziksel özellikleri dikkate alınarak hazırlanır ve öğrencilere çeşitli oyun formatları içeriğinde sunulur.

Fen – Doğa Çalışmaları


Fen ve matematik çalışmaları, özellikle okul öncesi dönemde çevrelerinde olup biten her şeye güçlü bir ilgisi olan çocukların, öğretmenlerimiz tarafından yapılan fen deneyleri ile henüz keşfedemedikleri bilimsel olaylara karsı daha duyarlı hale gelmelerini sağlar. Çocuklar fen, doğa ve matematik çalışmaları ile araştırma, gözlemleme, inceleme, fikirlerini uygulayıp test edebilme, deney yaparak öğrenme, neden-sonuç ilişkisi yaratabilme ve sorgulama gibi bilimsel yöntemleri öğrenirler. Bu çalışmalar çocukların çevrelerini tanımalarına, el becerilerini geliştirmelerine, açık fikirli ve meraklı bireyler olmalarına yardımcı olur.

Drama


Drama eğitimi çocukların dilsel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekler. Drama, okul öncesinde çocukların sanat hakkında genel kültür bilgisine sahip olmalarına, özgüven kazanma, gözlem yapma ve rol yapma yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerini mimik, jest ve sesle ifade etmeyi öğrenmelerine yardımcı olur. 

Geleneksel Çocuk Oyunları

Günümüzde geleneksel çocuk oyunlarının gittikçe az oynanıyor olması ve bunun yanında bilgisayar oyunlarına ilginin gün geçtikçe artması nedeniyle kendi kültürümüzde bulunan, unutulmaya yüz tutmuş birçok eski çocuk oyunlarını öğrenmeleri ve gelecek nesillere aktarmaları hedeflenmektedir.