İlkokula Hazırlık

Özel Hasbi Erdoğmuş Anaokulunda çocuklarımızın hayatının başlangıcı olan anaokulu eğitimi sırasında ilkokula hazırlık eğitimleri de verilmektedir. Öğrenim hayatının başarılı geçmesinde Okul Öncesi Dönemi çok önemlidir. İlkokula hazırlık eğitimini tamamlayan çocukların okula iyi bir başlangıç yapmalarını sadece akademik beceri değil, ondan daha öncelikli olarak sosyal davranışları belirler. Sosyal davranış becerileri gelişmiş öğrenciler sınıf ortamında akademik başarılarını da tam anlamı ile gösterebilirler.

 Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları sadece masa başında yapılan kitap/kavram/çizgi çalışmaları olarak değerlendirilmemelidir. Aksine, bu çalışmalar birçok farklı etkinlik çeşidi ile (sanat, drama, müzik, oyun vb.) gerçekleştirilmelidir. Okul öncesi eğitimde amaç, çocuklara okuma ve yazma öğretmek değil onların ilkokulda okuma ve yazmayı hızlı öğrenebilmesi için gereken ön becerileri kazandırmaktır.

Anaokulumuzda ilkokula hazırlık çalışmalarımız çerçevesinde bilişsel, sosyal-duygusal, psikomotor, dil ve öz bakım becerilerini geliştirmeye yönelik pek çok etkinlik gerçekleştirilmektedir. Bu etkinliklerimiz öğrencilerimizi ilköğretime hazırlamaktadır. Okulumuzda yaptığımız bu çalışmalar dinleme, kalem tutma, masada doğru oturma, görsel okuma, harflerin seslerini doğru çıkarma-hissetme, kitap tutma, kalem açma vb becerilerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

5-6 yaş gruplarımızda yaptığımız çalışmalar; serbest çizgi çalışmaları, düzenli çizgi çalışmaları ve sesli harfleri içermektedir. Çalışmalarımız önce oyun, müzik, drama ve görsel okuma etkinlikleri ile verilmektedir. Daha sonra bu çalışmalar etkinlik sayfalarına dönüştürülerek basitten zora doğru hazırlanmaktadır. Çalışma kitaplarımız yaptığımız çalışmaları desteklemektedir.