İngilizce Etkinliği

İnsan hayatında kritik zaman olarak nitelendirilen okul öncesindeki doğal öğrenme yeteneği, merak dürtüsü ve araştırma isteği yeni bilgi kazanımında yetişkinlere oranla çocuklar için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bu avantaj yabancı dil öğreniminde de oldukça önemlidir.

Okul öncesi dönemde amaç çocuklara yabancı dil öğretmek değil, asıl amaç çocuklarda yabancı dile karşı olumlu tutum geliştirmektir. Bu dönemde İngilizce eğitimi verirken çocuklara doğru telaffuz kazandırma, günlük yaşantıya aktarma, temel dil öğrenmeye temel oluşturma ve öğrencinin yabancı dil kültürünün farkına varması gibi hedeflerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Özel Hasbi Erdoğmuş Aanokulu olarak geleceğimizin teminatı olacak olan çocuklarımızın temel eğitimlerinin yanında her gün gelişen ve değişen Dünya’ya ayak uydurmalarını sağlamak amacı ile temel yabancı dil dersi olarak İngilizce etkinliği verilmektedir.